Anasayfa

enlightened KUNİB YÖS Sınavı ile Üniversitemizin en az %30 İngilizce ve % 100 İngilizce öğretim yapan Lisans programlarını kazanan öğrencilerin gireceği İngilizce Yeterlilik Sınavı ile Türkçe öğretim yapan lisans programlarını kazanan öğrencilerin gireceği İngilizce I-II Yeterlik Sınavı 15 Eylül 2015  Pazartesi günü yapılacaktır. Sınavlarla ilgili tüm duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr  adresinden takip edilmelidir. YTÜ Lisans bölümleri için tıklayınız.

enlightened YTÜ Yurt Dışı Öğrencilerinin 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında ders seçimi için gerekli olan Lisans Öğrenci Otomasyon Sistemi (USIS) kapalı ŞİFRE ZARFLARININ dağıtımı 04.09.2014 tarihi itibari ile Davutpaşa'daki ofisimizden saat 9.00-12.00 ve 13.00-16.30 arasında yapılacaktır. Öğrenci Kimlik Kartlarının basım süreci devam etmektedir. Ders seçimi konusunda Öğrenci işleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kılavuz için tıklayınız.

enlightened DUYURU: YTÜ Yıldız Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Türkiye'deki bir çok üniversitenin (YTÜ, KTÜ, ODTU, İTÜ, Boğaziçi, Antalya, Çukurova, vb) üniversiteye kayıt için kabul ettiği SAT-1 MATEMATİK kursları başlayacaktır. Critical Reading isteyenler için ayrca bir sınıf düşünülecektir. Eğitim dili Türkçe ve İngilizce karma olacaktır. Detaylı bilgi için: inan@yildiz.edu.tr (İlk SAT sınavı 24 Ocak 2015 tarihinde yapılacak olup kontenjanlar dolmadan başvurunuz. SAT kursumuza başvuran herkese SAT tarafından onaylanan ve sınav sırasında kullanılmasına izin verilen hesap makinası hediye edilecektir.)

enlightened Türkçe Yeterlilik Belgesi için gerekli olan YTÜTÖMER Diploma sınavı her hafta salı ve cuma günleri saat 13.00 de YTÜ Yıldız Kampüsü, TÖMER merkezi, N-blok, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmaktadır.  Gerekli belgeler: T.C. Ziraat Bankası, Beşiktaş Şubesi, Hesap No: 1796586-5003, IBAN NO: TR 97 000 1000 52 90 17965865003 hesabına "TÖMER Sınav Ücreti" açıklaması ile 100 TL ücretin yatırıldığını gösteren banka dekontu ve 2 vesikalık resim. Tömer Belgenizi, girdiğiniz sınav gününden sonraki sınav günü alarak YTÜ Yurt Dışı Öğrenci Ofisimize getirmeniz gerekmektedir.

enlightened İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)                                     

DİKKAT!!! Yukarıda belirtilen tüm İngilizce Yeterlik Sınavlarına, KAYIT sırasında  verilen "GEÇİCİ ÖĞRENCİ BELGESİ" evrağı ile girilecektir. Bu evrağı yanında bulunmayanlar sınavlara alınmayacaklardır. Sınava girmeyenler için Yabancı Diller Bölümü tarafından duyuru yapılacaktır. 

Sınava Giriş İçin Gerekli Belgeler:

1-    Geçici Öğrenci Belgesi (İmzalı ve mühürlü)
2-    Özel Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, mavi kart)    

İNGİLİZCE HAZIRLIK ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

En az %30 İngilizce öğretim yapan lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden, İYS’de başarılı olamayanlar  İngilizce Hazırlık Öğretimine devam ederler. Hazırlık Öğretimi sonunda başarısız olan öğrencilerden İYS’ye girme haklarını kullanmak istemeyenler ile İYS hakları sonunda başarılı olamayan öğrenciler, talep etmeleri durumunda Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kurallara göre ÖSYM tarafından aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilirler. Geçiş için başvuruda bulunmayan adayların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Muaf Sayılma: İngilizce Hazırlık Öğretimi ve Zorunlu İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muafiyet için İYS’den alınması gereken en düşük notlar aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir:

      Tablo 1

Sınav türü

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar

Hazırlık

İleri İngilizce I ve

İleri İngilizce II

İYS

60 (CB / 2.50)

70 (BB / 3.00)

İYS başarı puanlarının harf karşılığı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ

Standart Yüzdesel Aralıklar

Harfsel

Sayısal

Sözel

90-100

        AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

60-69

CB

2.50

Başarılı

0-59

 

 

Başarısız


YTÜ’ye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerini getirenler İngilizce Hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar ve kayıt yaptırmış oldukları fakültelerde lisans öğrenimlerine başlarlar. Bu koşullar;

·         Güz Yarıyıl başında yapılan İYS’den en az 60 puan almış olmak,

·         Son 3 yıl içinde YTÜ’de İngilizce Hazırlık Öğretiminden başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak (Senato kararıyla başarılı olanlar hariç),

·         Ana dilin İngilizce olduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak (bu öğrenciler aynı zamanda zorunlu İngilizce derslerinden de AA başarı notu ile muaf olurlar),

·         YTÜ Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde yeterli puanı almış olmak.

YTÜ Senatosu tarafından İYS’ye eşdeğer kabul edilen sınavlar ile Hazırlık Öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve işlenecek başarı notları Tablo 2'de belirtilmiştir:      

 Tablo 2 (24.02.2014 tarihli Senato ile Kabul Edilen Son hali)

İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu 

Sınavlar

CB

BB

BA

AA

YTÜ İYS

60-69

70-79

80-89

90-100

KPDS/ÜDS/YDS

60-69

70-79

80-89

90-100

TOEFL IBT

72-83

84-95

96-107

108-120

PTE Akademik

55-70

71-77

78-83

84-90

CAE

C

B

A

-

CPE

-

-

C

B-A

YTÜ İngilizce Hazırlık Öğretiminden en az CB harf notu ile başarılı olan öğrenciler, AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında B1 yeterlik düzeyinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar.

Muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının YTÜ Akademik Takviminde belirtilen ilgili döneme ait İYS sınavından en geç bir hafta sonra Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten sonra getirilen belgelerin kabulü Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu (YDYO) Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bu belgeler geçerli olduğu döneme işlenir.

Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular  www.ybd.yildiz.edu.tr  adresinden takip edilmelidir. 
 

Kayıt öncesinde yapmanız gerekenleri anlatan Kayıt Kılavuzu için tıklayınız. YTÜ Yurt Dışı Öğrenci Kayıt Formu için tıklayınız.