Türkiye Bursları

Türkiye Burslusu

Üniversitemizin Lisans Programlarına Türkiye Burslusu olarak yerleştirilen öğrencilerin 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı kayıtları, daha sonra belirtilecek tarihlerde Yurt Dışı Öğrenci Ofisi Koordinatörlüğü (YDOK) ofisinde yapılacaktır.

Aşağıda istenen kayıt belgelerinin tümünü kayda gelmeden önce hazırlayarak, kayıt gününde kayıt görevlisine teslim etmeniz gerekmektedir. Mazereti (sürekli hastalık, sürekli yurt dışında bulunma, tedavi vb.) nedeniyle, adayın kendisinin gelememesi durumunda, aday yetkili kıldığı kişi ile (noterden alacakları vekaletname ile) kaydını yaptırabilir. 18 yaşından küçük olan adayların kayıtlarında ise bu belge aranmayacaktır.

Kayıt için gerekli belgeler: 

  1. Öğrenci Kayıt Formu: Kayıt için gelmeden önce http://www.ydok.yildiz.edu.tr web adresinde yer alan “Öğrenci Kayıt Formu” eksiksiz bir şekilde doldurularak bir çıktısı alınmalı, son 3 ayda çekilmiş bir fotoğraf yapıştırılarak imzalanmalıdır.
  2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi: Mezun olduğunuz okuldan aldığınız diplomanızın ya da mezuniyet belgesinin aslı.
  3. Denklik Belgesi: Diploma veya Mezuniyet belgesinin Türkiye’de lise eğitimine denk olduğunu gösterir TC MEB veya Yurtdışı Eğitim Müşavirliklerince verilmiş denklik belgesi. 
  4. 6 Adet Fotoğraf: Yaklaşık 4x6 cm ebatlarında sakalsız, koyu renk gözlüksüz vb son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğrafların arka yüzüne mutlaka adınızı, soyadınızı ve size verilmiş olan dosyanızda yazılı üniversite öğrenci numaranızı yazınız. (Not: Fotokopi fotoğraflar kabul edilmez.)
  5. Pasaportun aslı ve noter veya tercüme bürosu onaylı Türkçe tercümesi: Pasaportun aslı görülerek Türkçe tercümesi alınacaktır.
  6. Öğrenim Vizesi: Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”.
  7. İkamet Tezkeresi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nden alınacak ikamet tezkeresinin aslı ve fotokopisi. (Not: Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.) Adres: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü, Aksaray/İstanbul
  8. TÖMER Diploması
  9. Burslu Öğrenci Belgesi (Türkiye Bursları'ndan gelen e-posta çıktısı)
  10. Bursluluk Taahhütnamesinin imzalı fotokopisi